Grupa FAMUR: rentowność operacyjna wyniosła prawie 20%

2009-11-13

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – osiągnął narastająco po trzech kwartałach 2009 roku przychody w wysokości 534,1 mln zł. Wynik netto Grupy wyniósł 61,8 mln zł. Zysk operacyjny w okresie styczeń-wrzesień 2009 osiągnął wartość 106,9 mln zł – podobnie jak w tym samym okresie roku 2008. W wyniku przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych zauważalnie zwiększono efektywność Grupy, co potwierdza wskaźnik rentowności operacyjnej na poziomie 20%.

W III kwartale 2009 Grupa FAMUR odnotowała zysk netto w wysokości 24,4 mln zł, o 24,4% większy wobec okresu lipiec-wrzesień 2008, a rentowność netto wyniosła 23,6%. Przychody Grupy osiągnęły wartość 103,4 mln zł.

„Realizowane w ciągu niemal dwóch lat działania zmierzające do dostosowania struktury produkcji oraz kosztów do poziomu zamówień w dobie kryzysu, pozwoliły utrzymać stabilność Grupy FAMUR. Warto podkreślić, że z kwartału na kwartał systematycznie obniżamy zadłużenie Grupy oraz zwiększamy jej płynność finansową, co pozwala na przygotowanie się do nowych inwestycji. Obecnie koncentrujemy się na doskonaleniu i rozwoju oferty, obejmującej maszyny oraz urządzenia nowej generacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa w kopalniach. Ponadto, przygotowujemy się na powrót koniunktury gospodarczej zwiększając moce produkcyjne, które pozwolą na realizację zamówień w kraju i za granicą. W tym celu prowadzimy prace zmierzające do rozbudowy zakładu FAMUR SA w Katowicach, korzystając z finansowania ze środków UE” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

Grupa FAMUR konsekwentnie współpracuje w zakresie sprzedaży i wynajmu maszyn górniczych, a także kompleksowych usług serwisowych, z głównymi polskimi spółkami węglowymi:
• od 12 stycznia do 4 listopada 2009, Grupa FAMUR podpisała z Kompanią Węglową umowy o całkowitej wartości ponad 126,3 mln zł;
• od 24 listopada 2008 do 4 sierpnia 2009 łączna wartość umów zawartych z Katowickim Holdingiem Węglowym sięgnęła prawie 56,5 mln zł.
• od lipca 2008 do lipca 2009 zamówienia od Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekroczyły łącznie 71,4 mln zł.

Trwają prace zmierzające do rozpoczęcia rozbudowy zakładu Fabryki Maszyn FAMUR SA w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Informacje o Grupie FAMUR:
Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Grupa specjalizuje się w kompleksowej mechanizacji procesu wydobycia węgla kamiennego metodą ścianową oraz projektowaniu i dostawie informatycznych systemów zarządzania eksploatacją węgla od przodka ścianowego na powierzchnię kopalni.

Maszyny Grupy FAMUR są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. Produkowane przez Grupę zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 0,9m do 6m. W ich skład wchodzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe.

W 2006 roku Fabryka Maszyn FAMUR SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.famur.com.pl

TDJ Investments – firma inwestująca w spółki z branży górnictwa i odlewnictwa oraz szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Prowadzi działania w kierunku rozwoju posiadanych podmiotów oraz tworzeniu grup kapitałowych. Posiada 71,28% akcji FAMUR SA oraz 100% udziałów w Grupie ZAMET.
www.tdjsa.pl