Grupa Kapitałowa Alchemia: nowy certyfikat szansą na umocnienie pozycji na rynku rur dla przemysłu wydobywczego

2013-09-27

Należący do Alchemii Zakład Rurexpol przeszedł pomyślnie audyt Amerykańskiego Instytutu Naftowego (American Petroleum Institute, API), czego efektem jest przyznanie nowego certyfikatu na rury okładzinowe oraz na rury przewodowe. Częstochowski Rurexpol to jedyny w Polsce zakład posiadający licencję API na rury okładzinowe PSL-2, oraz jeden z 4 zakładów z licencją API 5L na rury przewodowe.

Rozpoczęcie prac mających na celu uzyskanie licencji rozpoczęto w 2012 roku. Prace przygotowawcze obejmowały opracowanie i wdrożenie odpowiednich technologii, uruchomienie dodatkowych procesów badania jakości oraz inwestycje rzeczowe. Ich efektem jest poprawa właściwości fizycznych stali i jakości produktów finalnych.

Zakończony audyt potwierdził, iż prowadzone programy modernizacyjne i inwestycyjne przyniosły zaplanowany efekt
– mówi Marek Misiakiewicz, Wiceprezes Zarządu Alchemia SA, Dyrektor ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii - W Grupie Alchemia rozumiemy, iż branża hutnicza wymaga stałej dbałości o jakość oferowanych produktów. Rozszerzenie certyfikatu API Spec 5L oraz uzyskanie certyfikatu API Spec 5CT PSL-2 to ważne dla Grupy wydarzenie.

Rury okładzinowe są wykorzystywane przez przemysł wydobywczy do zabezpieczenia ścian otworu wiertniczego. Licencję PSL-1 na rury okładzinowe posiadają w Polsce jeszcze dwa zakłady, w tym należąca do Alchemii Huta Batory. Zakład Rurexpol jest obecnie jedynym zakładem posiadającym licencję PSL-2, potwierdzającą spełnianie dodatkowych norm i wymagań.

Przyznanie licencji PSL-2 na rury okładzinowe otwiera zakładowi Rurexpol drogę do uczestniczenia w szeregu przetargów, w których spełnienie tych podwyższonych wymogów jest warunkiem podstawowym – mówi Rafał Regulski, Wiceprezes Alchemia SA.

Rury przewodowe służą do budowy rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Ze względu na ich różnorodne zastosowanie, od przesyłu paliw płynnych po dostarczanie wody i pary, wymagana jest wysoka jakość i odporność produktu. Posiadaczami licencji na rury przewodowe API 5L są cztery zakłady w Polsce, w tym trzy należące do Alchemia S.A. zakłady: Huta Batory, Rurexpol, Walcownia Rur Andrzej.

Przyznanie nowych certyfikatów dla naszych zakładów pozwala na rozszerzenie zakresu oferowanych wyrobów oraz na zdobycie nowych rynków zbytu, co w przyszłości powinno pozytywnie wpłynąć na rentowność Grupy Alchemia – tłumaczy Regulski.

Źródło: Biuro prasowe