Inauguracja Raportu Analitycznego BPC dedykowanego branży metalowej

2014-04-03

20 marca br. w katowickim hotelu Qubus miała miejsce inauguracja Raportu Analitycznego BPC dedykowanego branży metalowej. Na spotkanie przybyło blisko 100 osób sektora metalowo-maszynowego z całej Polski: zarządy przedsiębiorstw, szefowie pionów merytorycznych przedsiębiorstw oraz dostawcy rozwiązań informatycznych.

Raport zawiera analizę 150 projektów inwestycyjnych w obszarze IT firm branży metalowej. Szeroko opisuje problemy polskich przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które w roku 2013 wybierały rozwiązania informatyczne dedykowane produkcji.

W latach 2012 – 2013 firma informatyczna Business Penetration& Consulting (BPC) objęła działaniami doradczymi i edukacyjnymi ponad 300 przedsiębiorstw branży metalowej. Blisko 70% z nich wskazało, że posiadana infrastruktura informatyczna nie spełnia wymaganych funkcjonalności i konieczna jest modernizacja stosowanych rozwiązań IT. Jak twierdzi Wojciech Ziaja, Dyrektor Sprzedaży BPC – „W pierwszym kwartale 2013 r. kompleksową wymianą rozwiązań w zakresie zarządzania (ERP) było zainteresowanych 55 przedsiębiorstw, udoskonaleniem produkcji poprzez wprowadzenie rozwiązań specjalistycznych (MES, SCADA, CMMS, APS) - blisko 100 firm”.

Źródło Dane Analityczne Business Penetration & Consulting BPC


W II części raportu zatytułowanej „Katalog rozwiązań dla branży metalowej / maszynowej” BPC opisuje rozwiązania IT, które znalazły zastosowanie w praktyce. Są to systemy klasy ERP funkcjonalnie dostosowane do wdrożeń w przedsiębiorstwach branży metalowej np. w obszarze zarządzania gospodarką narzędziową czy utrzymania ruchu. Ponadto opisanych zostało kilkanaście specjalistycznych rozwiązań, które uzupełniają moduły ERP, tj: aplikacje do planowania i rozliczania produkcji, zarządzania ogółem narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwo, planowania, monitorowania i rozliczania utrzymania ruchu (CMMS). Pojawiają się również opisy systemów dedykowanych działom konstrukcyjnym – CAD/CAM. Na życzenie przedsiębiorców w katalogu zamieszczone zostały również przykłady rozwiązań dedykowanych zarządzaniu wykrojem blach symulacji procesów odlewniczych oraz opisy rozwiązań do zarządzania odlewnią. Część katalogową uzupełniają opisy dostawców rozwiązań, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów branżowych.

Raport Analityczny BPC dedykowany branży metalowej został opatrzony wypowiedziami ekspertów – szefów pionów IT, produkcji, logistyki, którzy uczestniczyli w procesach wyboru rozwiązań IT w swoich przedsiębiorstwach. Decydenci opisali problemy, z którymi borykali się na etapie wyboru systemów oraz w trakcie ich wdrożeń. Czytelnikom udzieli kilka własnych wskazówek, z których mogą skorzystać analizując systemy oraz przeprowadzając rozmowy z dostawcami.

Projekty inwestycyjne opisane w Raporcie Analitycznym BPC przedstawione są na tle ekonomicznej sytuacji branży. Dokument jest cennym wsparciem dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, która boryka się problemami informatyzacji. Może wpierać również planowanie działań marketingowo-handlowych dostawców rozwiązań.

***********************************
BPC to grupa firm konsultingowych, która kieruje usługi doradcze do przedsiębiorstw sektora MSP oraz korporacyjnego. Wspiera zarządy oraz kadrę decyzyjną przedsiębiorstw w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Poza działalnością doradczą BPC prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Realizowany  obecnie przez BPC bezpłatny program edukacyjny cyklu „Synergia Systemów IT: ERP + MES + SCADA” kierowany jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. W latach 2013 – 2014 BPC przeszkoli ponad pięć tysięcy przedsiębiorców. Zaprezentuje ponad 150 rozwiązań dedykowanych polskim przedsiębiorstwom.


Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22/27,
tel./fax (32) 777-15-01 tel.kom. 660-193-098


Cena Raportu – 300 zł. Szczegóły na temat możliwości nabycia go w wersji drukowanej dostępne są na stronie:

Źródło: Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.