Innowacja dla dostawców w motoryzacji: Dytron integruje standard APQP w systemie PLM

2014-04-11

Podczas tegorocznej edycji MotoIdea, głównego wydarzenia dla dostawców sektora motoryzacyjnego, zaprezentowano unikalne połączenie systemu PLM z obowiązującym w tej branży standardem jakości APQP.

Dytron
8 i 9 kwietnia br. w Katowicach odbyła się MotoIdea 2014, największa w Polsce konferencja gromadząca dostawców i producentów sektora motoryzacyjnego. Jednym z tematów było przedstawienie praktycznego wykorzystania w branży motoryzacyjnej systemu PLM (Product Lifecycle Management) wspomagającego procesy projektowania i produkcji części, z jednoczesnym uwzględnieniem standardu APQP.

APQP to ugruntowany w branży motoryzacyjnej standard jakości, wymagany przez większość producentów samochodów. Jego wdrożenie jest niezbędne, jeśli zakład produkcyjny chce utrzymać pozycję liczącego się dostawcy.

APQP i PPAP w ramach PLM
W trakcie prezentacji podano przykład wdrożenia systemu ENOVIA PLM w Grupie BRANO. Projekt prowadził czeski oddział Grupy Dytron. Główną wartością dodaną wdrożenia ENOVIA PLM w Grupie BRANO było zapewnienie zgodności systemu PLM z obowiązującym w branży motoryzacyjnej standardem APQP oraz dodatkowo PPAP, czyli procesem zatwierdzania części do produkcji seryjnej, również wymaganym przez producentów samochodów. Zdaniem firmy Dytron połączenie stosowanych w branży standardów jakościowych z funkcjonalnością systemu PLM to w skali Polski unikatowa wartość. „Poprzez przykład wdrożenia systemu PLM w BRANO, zwracamy uwagę działających w Polsce producentów i dostawców na nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Po pierwsze, zintegrowanie APQP z systemem ENOVIA PLM daje dostawcy silny argument w rozmowach z największymi odbiorcami. Po drugie, uwzględnienie wymogów jakościowych w systemie pozwala obniżyć koszty uruchomienia w zakładzie produkcyjnym efektywnego, spójnego środowiska, wspierającego strategiczne procesy projektowania i wytwarzania produktów” – powiedział Piotr Kozłowski, zarządzający polską częścią Grupy Dytron (www.dytron.pl).

Grupa BRANO integruje projektowanie, produkcję i obieg informacji w systemie PLM
Grupa BRANO (www.brano.cz/en/) jest dostawcą szerokiego portfolio części dla największych producentów samochodów na świecie. Osiąga przychody przekraczające 155 mln euro i zatrudnia ponad 2200 pracowników w 9 fabrykach oraz biurach w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Wdrożenie ENOVIA PLM w Grupie BRANO przeprowadził czeski oddział Grupy Dytron w 2012 r. Projekt, który objął wszystkie zakłady produkcyjne miał główny cel o charakterze strategicznym – zwiększyć efektywność w procesach projektowania, wytwarzania oraz w szeroko rozumianym obiegu informacji w ramach BRANO.

Jednym z głównych wyzwań wdrożenia było zintegrowanie złożonego środowiska informatycznego do projektowania produktów: CAD, CAM i CAE. Przed wdrożeniem składało się na nie ok. 70 stanowisk NX, CATIA, SLE i ProE. Innym celem było stworzenie efektywnej, zunifikowanej platformy wspierającej zarządzanie pełnym cyklem życia produktu – od faz koncepcyjnych, przez projektowanie i wytwarzanie, aż po wycofanie z rynku. Grupie zależało również na wdrożeniu spójnego, wydajnego obiegu informacji między zakładami produkcyjnymi oraz między strukturami w zakładach, w celu uzyskania maksymalnej efektywności z powtarzalnych procesów. Chodziło m.in. o umożliwienie inżynierom i projektantom szybkiego wyszukiwania informacji o opracowanych już wcześniej projektach, częściach i dokumentacjach w celu ich powtórnego użycia w projektowaniu nowych części i produktów.

Grupa Dytron to parter biznesowy Dassault Systemes, światowego producenta systemów PLM oraz CAD/CAM/CAE. Specjalizuje się w usługach wdrożeniowych i utrzymaniowych rozwiązań klasy CAD i PLM. Posiada m.in. unikatowe kompetencje do wdrożenia systemu PLM wraz ze standardem APQP oraz PPAP. W Polsce, Czechach i Słowacji ponad 100 klientów pracuje na rozwiązaniach wdrożonych przez Dytron.
www.dytron.pl