Kęty: wypłata dywidendy za rok 2006 w wysokości 4 zł na jedną akcję

2007-04-11

Zarząd Grupy Kęty podjął uchwałę w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2006 rok. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kęty SA, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej wypłatę dywidendy za rok 2006 w wysokości 4 zł na jedną akcję.

Zadeklarowana wypłata dywidendy jest konsekwencją prowadzonej polityki Spółki zakładającej wypłatę dla Akcjonariuszy około 40-50% skonsolidowanego zysku netto. Taka polityka będzie kontynuowana w przyszłości.

Według nieaudytowanych danych, w 2006 roku Grupa Kęty miała 87,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 88,02 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1085,49 mln zł wobec 752,45 mln zł.

Na bogatą ofertę handlową Grupy Kapitałowej Kęty poza opakowaniami giętkimi składają się wyroby wytwarzane przez dwa podstawowe segmenty biznesowe, a dostarczane do wielu gałęzi przemysłu, począwszy od budownictwa i motoryzacji, a skończywszy na branży wyposażaniu wnętrz czy przemyśle lotniczym. Są to:
- Segment Systemów Aluminiowych
- Segment Wyrobów Wyciskanych

Oferta handlowa obejmuje kilkadziesiąt tysięcy profili o różnych kształtach wykonanych z aluminium i jego stopów, w tym także kształtowników wielkogabarytowych. Składają się na nią także dziesiątki nowoczesnych systemów aluminiowych mających zastosowanie przy budowaniu fasad budynków, wystaw sklepowych, fasad wieżowców.

Segment Systemów Aluminiowych stanowi ALUPROF S.A. wraz ze spółkami zależnymi. SSA Grupy Kęty to dzisiaj producent i dystrybutor nowoczesnych rozwiązań architektonicznych dla budownictwa, którego systemy wykorzystuje się do realizacji prestiżowych obiektów. Myśl techniczna stosowana przy tworzeniu systemów aluminiowych spełnia oczekiwania wymagających klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Segment Wyrobów Wyciskanych jest największym krajowym producentem profili aluminiowych, rur, drutów i prętów posiadającym ponad 50-procentowy udział w rynku. Na liście odbiorców SWW znajduje się półtora tysiąca małych, średnich i dużych firm, hurtowni, warsztatów rzemieślniczych reprezentujących większość gałęzi gospodarki, począwszy od artykułów gospodarstwa domowego, przez wyposażenie wnętrz, a skończywszy na przemyśle ciężkim. Oferta handlowa obejmuje kilkadziesiąt tysięcy profili o różnych kształtach wykonanych z aluminium i jego stopów. W ostatnim czasie została poszerzona o nową gamę kształtowników wielkogabarytowych produkowanych na prasie o nacisku 4400 ton. Jest to jedyne tego typu urządzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, potrafiące wytłoczyć kształtowniki do szerokości 450 mm.

Dzięki uruchomieniu nowych inwestycji SWW zwiększył swoje zdolności produkcyjne do 40 tys. ton rocznie. W ślad za rosnącym potencjałem rozwijana jest także kompleksowość usług polegająca na obróbce mechanicznej, malowaniu i anodowaniu surowych profili. Wszystkie te działania mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu wysokiej jakości produktów oraz spełnieniu wymogów klienta.

Źródło: Grupa Kęty - www.gk-kety.com.pl