KGHM: 3509,81 mln zł zysku w 2006 roku

2007-04-20

Spółka KGHM Polska Miedź miała po audycie 3509,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2006 roku wobec 2102,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4170,79 mln zł wobec 2557,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 12862,86 mln zł wobec 9029,50 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 3500,91 mln zł.

KGHM Polska Miedź S.A. stawia na stabilność, odpowiedzialność i wysoką zdolność adaptacji. Firma o wielkich tradycjach, bogatym doświadczeniu i doniosłych osiągnięciach. KGHM to 6 producent miedzi i 3 srebra na świecie. Miedź elektrolityczna z KGHM jest zarejestrowana przez Londyńską Giełdę Metali (LME) jako „Grade A", a srebro - w postaci gąsek - zarejestrowane pod marką KGHM HG, posiada certyfikat „Dobrej Dostawy", wystawiony przez London Bullion Market Association. KGHM produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną.

Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27 tys. osób. KGHM Polska Miedź S.A. posiada udziały bezpośrednio w 20 podmiotach, działających w różnych obszarach produkcyjno-usługowych. KGHM to jeden z największych polskich eksporterów, największy pracodawca na Dolnym Śląsku, znacząca spółka WIG20. Rok 2006 to rekordowe wyniki produkcyjne miedzi elektrolitycznej – 556 624 t i srebra metalicznego – 1 242 t, a przede wszystkim rekordowy zysk – prawie 3,4 mld zł.

Źródło: