KGHM Ecoren - więcej renu

2009-11-05

Trwają próby technologiczne w nowym zakładzie produkcji eluatów (roztwór, z którego odzyskiwany jest nadrenian amonu) uruchamianym przez KGHM Ecoren na terenie Huty Głogów I. W przyszłości dzięki tej inwestycji lubińska firma będzie mogła dwukrotnie zwiększyć produkcję renu, cennego metalu kupowanego m.in. przez Rolls-Royce i Johnson Matthey. Osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej w nowym zakładzie firma planuje na początek przyszłego roku.

Budowa nowej instalacji KGHM Ecoren prowadzona była w rekordowym tempie. Prace projektowe rozpoczęły się w lipcu 2008 roku. Na plac budowy firma Remy, główny wykonawca inwestycji, weszła 4 marca br. Prace budowlane trwały niespełna 6 miesięcy. Rozruch instalacji rozpoczął się we wrześniu, a od października trwają próby technologiczne. Docelowo instalacja umożliwi wyprodukowanie rocznie 3,5 tony nadrenianu amonu. Miesięcznie będzie przerabiać 18 tysięcy metrów sześciennych hutniczych ścieków. Koszt całej inwestycji wynosi 18 mln złotych.

Produkcja renu to priorytetowa działalność lubińskiej spółki, która specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów przemysłowych i recyklingu metali. Ecoren jest jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł. Związki tego cennego metalu wchodzą w skład wydobywanej w KGHM Polska Miedź rudy miedzi. Zanim specjaliści z Instytutu Metali Nieżelaznych i KGHM Ecoren zajęli się wdrożeniem nowatorskiej technologii, związki renu bezpowrotnie ginęły w ściekach powstających w procesie hutniczym. We wrześniu 2007 roku KGHM Ecoren oficjalnie uruchomił oddział hydrometalurgii, w którym na skalę przemysłową prowadzona jest produkcja nadrenianu amonu.

Wielokrotnie nagradzana technologia odzysku renu, wdrożona już w Hucie Głogów II, składa się z dwóch zasadniczych etapów, realizowanych w oddzielnych instalacjach. W początkowej fazie ściek jest filtrowany i oczyszczany z zawiesiny, następnie zostaje przepuszczony przez specjalne, wypełnione żywicą jonowymienną kolumny. W wyniku tych procesów stężenie renu w roztworze gwałtownie rośnie. Eluat trafia do kolejnej instalacji, w której w wyniku chemicznych procesów wytrącany jest nadrenian amonu stanowiący już produkt handlowy. W przypadku zakładu powstającego w Hucie Głogów I przemysłowa działalność dotyczyć będzie tylko produkcji eluatu renowego.

- Nasz funkcjonujący od 2007 roku oddział hydrometalurgii odzyskuje ren ze ścieków powstających w Hucie Głogów II – mówi Bohdan Pecuszok, wiceprezes KGHM Ecoren. – Dzięki uruchomieniu kolejnej instalacji obejmiemy produkcją również ścieki pochodzące z drugiej huty miedziowego koncernu. Nie tylko zwiększymy nasze możliwości produkcyjne, ale także lepiej wykorzystamy działającą już w oddziale infrastrukturę: laboratorium, suszarnie i część instalacji do produkcji nadrenianu.

Nowa instalacja została wybudowana w samym centrum fabryki kwasu siarkowego, działającej przy Hucie Miedzi Głogów I. Od budynku głównego oddziału hydrometalurgii oddalona jest o ok. 4 kilometry.

- Dzięki temu, że budynek został zaprojektowany od podstaw, udało nam się go maksymalnie zaadaptować do prowadzonej działalności i zadbać o najwyższą funkcjonalność – podkreśla prezes Pecuszok. – Linia technologiczna jest dostosowana do innego składu hutniczego ścieku, ale wykorzystaliśmy też dotychczasowe doświadczenia, aby jak najefektywniej prowadzić produkcję.

To nie koniec inwestycji dotyczących renu. Od 2010 roku KGHM Ecoren będzie sprzedawać też ren metaliczny. Linia do jego produkcji powstaje w Legnickim Parku Technologicznym. Jej rozruch rozpocznie się jeszcze w listopadzie br. W wyniku uruchamiania obu inwestycji zatrudnienie w oddziale hydrometalurgii wzrosło o 20 osób. Pięć z nich pracuje w Legnicy, reszta w Głogowie.

KGHM Ecoren S.A. to spółka z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Do grudnia 2006 roku działała pod nazwą KGHM Metale DSI. Początkowym celem firmy było zarządzanie podmiotami wydzielanymi z KGHM w ramach restrukturyzacji. Wiele z tych firm działa dzisiaj samodzielnie na rynku. Obecnie Ecoren jest właścicielem udziałów lub akcji w następujących spółkach: INOVA, ZANAM – LEGMET, WFP Hefra, INTERFERIE, Walcownia Metali Łabędy, Ecoren DKE.

Zmodyfikowana strategia Ecorenu ogranicza rolę zarządzania kapitałowego podmiotami z własnej grupy, większą wagę przykładając do działalności produkcyjnej. Te plany mocno wpisują się w strategię KGHM Polska Miedź związaną z ekologią i obniżaniem kosztów podstawowego ciągu technologicznego. W 2011 roku Ecoren ma być spółką wyłącznie produkcyjną.

Ecoren w 2008 roku sprzedał 4,5 tony nadrenianu amonu, co daje firmie czwartą pozycję na świecie wśród firm produkujących ten rzadki metal. W budowie są kolejne linie produkujące ren. Spółka stawia na ekologiczne wykorzystanie odpadów i innowacyjne technologie. Oprócz renu specjaliści z Ecorenu chcą odzyskiwać inne metale nieżelazne oraz przetwarzać odpady przemysłowe i komunalne.
Ecoren produkuje także kruszywa drogowe, wykorzystując żużle hutnicze.