Myślami przy nowej kopalni (ZGH Bolesław)

2006-12-15

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA w Bukownie są jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Resort skarbu rozważa prywatyzację firmy poprzez giełdę. Ewentualny debiut planuje się na pierwszą połowę 2008 roku.

ZGH Bolesław wydobywają rudy cynkowo-ołowiane oraz produkują cynk. Koniunktura na rynku metali nieżelaznych sprawiła, że firma jest w dobrej kondycji.

- Szacujemy, że przychody w roku 2006 wyniosą ok. 530 mln zł, a zysk netto wyniesie ok. 100 mln zł - mówi Bogusław Ochab, prezes Zarządu ZGH Bolesław SA. Rok 2006 w spółce oceniają korzystnie, bo ceny surowców poszły w górę. W grudniu 2006 r. za tonę cynku płacić trzeba ponad 4 tysiące dolarów, natomiast średnia cena tony cynku w całym roku 2006 kształtowała się na poziomie około 3 tysięcy dolarów.

- Na część górniczą firmy składa się kopalnia Pomorzany oraz zakład przeróbczy - objaśnia prezes Bogusław Ochab. - Kopalnia eksploatuje dwa złoża i wydobywa 2 mln 700 tys. ton rud cynkowo-ołowianych rocznie. Eksploatacja ma miejsce 120 metrów pod ziemią.

Atutem ZGH Bolesław jest własna baza surowcowa. Natomiast minusem fakt, iż ta baza się kurczy.

Koncesję na eksploatację złóż kopalni Pomorzany spółka ma do 2013 roku, co jest konsekwencją wyczerpywania się tych złóż. - Chcielibyśmy przedłużyć żywotność kopalni Pomorzany o jakieś dwa, trzy lata poprzez eksploatację złóż Laski i Klucze - podkreśla Bogusław Ochab. - Jednocześnie zastanawiamy się nad budową nowej kopalni, która eksploatowałaby złoża koło Zawiercia. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów.

Zarządowi ZGH Bolesław marzy się sytuacja, by przedłużyć żywot kopalni Pomorzany do momentu uruchomienia nowej kopalni. Firma chce wystąpić o koncesję na wydobycie części złóż znajdujących się koło Zawiercia. Oczywiście formalności jest co niemiara; w firmie chcą, by dokładne opracowania były gotowe go połowy przyszłego roku.

Gdyby została podjęta decyzja o budowie nowej kopalni, to jej wykonawca zostałby wyłoniony w przetargu. Prawdopodobnie wykonawstwem zajęłoby się konsorcjum polskich biur projektowych działające pod merytorycznym nadzorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród potencjalnych wykonawców wymienia się m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów znajdujące się w strukturach Grupy Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych i Kopeksu. Atutem PBSz mogłoby być doświadczenie zdobyte m.in. na rynku tureckim.

Resort skarbu rozważa prywatyzację ZGH Bolesław poprzez giełdę. Decyzja resortu ma być uzależniona od rezultatów działań spółki skierowanych na pozyskanie nowych złóż. Gdyby wszystko poszło pomyślnie, to przeprowadzona byłaby zarówno sprzedaż akcji MSP, jak i nowa emisja w celu pozyskania kapitału na budowę kopalni rud cynku.

Zakładami Górniczo-Hutniczymi Bolesław interesuje się Impexmetal, który złożył w połowie 2006 roku propozycję resortowi skarbu, by rozważyć możliwość wprowadzenia na giełdę podmiotu kapitałowego złożonego z obu spółek.

- Zwiększyłoby to wartość debiutu giełdowego - ocenia Arkadiusz Krężel, przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetalu. - Jednak nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi z resortu skarbu. Poinformowano nas jedynie, że rozpatrują możliwość wprowadzenia ZGH Bolesław na giełdę w 2008 roku.

ZGH Bolesław jest liderem w produkcji i eksporcie cynku elektrolitycznego na rynek polski oraz na rynki zewnętrzne. Produkty ZGH Bolesław znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym oraz w budownictwie. Co roku ZGH Bolesław przeznaczają na inwestycje średnio 25-35 mln zł. W roku 2007 zamierzają przeznaczyć na inwestycje ok. 65 mln zł.

Więcej informacji o branży hutniczej znajdziesz na portalu wnp.pl
http://gornictwo.wnp.pl