Odwrócony VAT w handlu prętami żebrowymi jeszcze w 2013?

2013-02-22

Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział możliwość wprowadzenie tzw. odwróconego VATu w handlu prętami żebrowymi jeszcze przed końcem 2013 roku.

Od dłuższego czasu o taką zmianę postuluje branża stalowa, w szczególności PUDS we współpracy z innymi organizacjami reprezentującymi polskie hutnictwo. Kilka dni temu Polska Unia Dystrybutorów Stali wysłała adresowany do premiera Donalda Tuska list zwracający uwagę na zagrożenie, jakim jest proceder wyłudzania VAT dla branży stalowej i całej polskiej gospodarki. „Apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze podjęcie prac nad wprowadzeniem mechanizmu odwróconego obciążenia VAT w obrocie prętami żebrowanymi” – można przeczytać w liście.

Tymczasem wiceminister finansów Maciej Grabowski w komunikacie przesłanym PAP wyjaśnił: „Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, wspierającym walkę z oszustwami w VAT w tym obszarze będzie mechanizm odwróconego obciążenia Rozwiązanie to wymaga jednak decyzji przyjętej jednogłośnie przez Radę UE, na podstawie złożonego przez Polskę za pośrednictwem Komisji Europejskiej dobrze umotywowanego wniosku derogacyjnego. Przeprowadzone z Komisją Europejską wstępne konsultacje co do możliwości wprowadzenia w Polsce takiego szczególnego środka wskazują, że rozwiązanie to mogłoby zostać przyjęte jeszcze w tym roku"

Wiceminister dodał, że przyznanie derogacji jest procesem czasochłonnym, w związku z tym ministerstwo niezwłocznie wprowadzi także inne rozwiązania legislacyjne, które przyczynią się do zmniejszenia skali nadużyć podatkowych. Wyjaśnił, że chodzi np. o skrócenie okresów rozliczeniowych w VAT do jednego miesiąca dla obrotu niektórymi towarami, w szczególności prętami stalowymi, oraz wprowadzenie w tym obszarze instytucji tzw. odpowiedzialności solidarnej.

„Wszystkie planowane rozwiązania zostały skonsultowane z branżą stalową, która popiera je w pełnym zakresie. Efektywna współpraca między resortem finansów a branżą stalową przyczyni się do skuteczniejszej walki z oszustami, z której skorzysta nie tylko fiskus, ale przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy doświadczający nieuczciwej konkurencji ze strony podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzeń podatkowych” – podkreślił Grabowski.

„Projektowanym działaniom legislacyjnym nadal będą towarzyszyć intensywne działania kontrolne służb skarbowych realizowane w ścisłej współpracy z Prokuraturą, ABW, CBŚ i Policją oraz z administracjami podatkowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej" – zaznaczył wiceminister w komunikacie.
Proceder wyłudzania VAT w obrocie stalą to obecnie największe wyzwanie, przed jakim stoi rodzime hutnictwo. W sektorze prętów żebrowanych dotyczy on już mniej więcej połowy rynku. Oznacza to, że co drugi pręt sprzedawany w Polsce przeszedł przez ręce oszustów podatkowych.

Źródło: Za www.puds.pl