Październik 2010 w Centrum Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu należy do branż technicznych.

2010-10-20

W dniach od 19 do 21.X. odbywają się bowiem aż trzy wystawy adresowane do wielkiego przemysłu: Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów Steelmet oraz Targi Zabezpieczeń Powierzchni Surfprotect.

Targi ExpoWELDING na trwałe wpisały się do kalendarza branżowych imprez wystawienniczych.
Autorzy nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie spawalnictwa zyskali platformę do wzajemnych kontaktów i prezentacji swych osiągnięć.

Tradycją stało się bogate zaplecze merytoryczne targów. Konferencję naukową przygotowuje współpracujący ściśle z Expo Silesia Instytut Spawalnictwa z Gliwic pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka.
O randze, jaką w tak krótkim czasie zyskała wystawa ExpoWELDING świadczy najlepiej fakt, iż potwierdziły w niej udział światowe autorytety z dziedziny spawalnictwa, między innymi prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa prof. dr inż. Ulrich Dilthey oraz prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej Tim Jessop.
W trakcie imprezy swoje osiągnięcia zaprezentują wiodące firmy w branży: ESAB, LINCOLN ELECTRIC BESTER, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza, KEMPPI, CLOOS POLSKA, LINDE GAZ POLSKA, AIR PRODUCTS, RYWAL-RHC, AIR LIQUIDE POLSKA, ABB,  MESSER POLSKA, MESSER EUTECTIC CASTOLIN oraz oczywiście INSTYTUT SPAWALNICTWA.

Zakres tematyczny tegorocznych targów Steelmet będzie szeroki i obejmie producentów oraz dystrybutorów stali, maszyny, urządzenia i technologie przetwórstwa metali nieżelaznych i szlachetnych, jak na przykład maszyny i urządzenia do wzbogacania rud, technologie obróbki rur i blach i oczywiście gotowe produkty – blachy, rury, druty, pręty. Partnerem strategicznym targów Steelmet jest Polska Unia Dystrybutorów Stali zrzeszająca ponad 80 członków, która zorganizuje konferencję poświęconą rynkowi stali w Europie środkowo-wschodniej. Instytucjami wspierającymi zostały również Instytut Metali Nieżelaznych i Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni Surfprotect to trzeci element technicznej wystawy październikowej w Expo Silesia. Fachowcy z branży zabezpieczeń antykorozyjnych reprezentujący producentów, dystrybutorów materiałów zabezpieczających przed korozja, wykonawców prac związanych z technologiami przygotowawczymi obróbki powierzchni, nanoszenia powłok galwanicznych, polimerowych, odpornych na ścieranie podzielą się swoimi doświadczeniami prezentując swoją ofertę. Również w tym przypadku teoria będzie wspomagać praktyków. Międzynarodowe seminarium dotyczące powłok metalowych w ochronie przed korozją przygotuje Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Aglomeracja śląska, przemysłowe serce Polski zyskała ważne miejsce budowania swojej tożsamości jakim staje się z każdym rokiem działalności Centrum Wystawiennicze Expo Silesia w Sosnowcu.