Polimex-Mostostal ograniczył koszty i poprawił wyniki

2009-05-12

W I kw. 2009 roku skonsolidowany zysk netto Polimeksu-Mostostalu wzrósł o 13,3 proc. do 34 mln zł z 30 mln zł rok wcześniej.

Wynik ten był lepszy od oczekiwań rynku. Analitycy przewidywali, że zysk netto grupy spadnie do 27 mln zł. Tymczasem spółka poprawiła również zysk brutto, który wzrósł o 10,6 proc. rok do roku do 51,25 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie ok. 882 mln zł i były niższe o 4 proc.

Polimex-Mostostal zarobił więcej, gdyż spółce udało się ograniczyć koszty działalności. Wynika to m.in. ze spadku cen materiałów wykorzystywanych przez firmę oraz stawek płaconych podwykonawcom. Tymczasem większość kontraktów Polimeksu zawierana była w 2008 roku, kiedy ceny były znacznie wyższe. Grupie udało się również ograniczyć negatywne skutki zawartych przez grupę umów zabezpieczających na walutach.

Jak podaje spółka w sprawozdaniu za I kw., znaczący wpływ na ponoszone przez nią koszty mają ceny stali oraz stopu cynku. - Na początku 2009 roku światowy wskaźnik cen stali CRUSPI spadł do najniższego od kilku lat poziomu 150,8 proc. W marcu i kwietniu br. nastąpił dalszy spadek wskaźnika - do 130 proc. Indeks dla Europy obniżył się jeszcze bardziej - do 126 proc. pod koniec kwietnia br. - tłumaczy w sprawozdaniu zarząd Polimeksu.

Władze spółki potwierdzają również tendencję, którą sygnalizuje coraz więcej firm stalowych, iż na rynku tym zauważyć można poprawę koniunktury. - Trudno jednoznacznie ocenić - zastrzega jednak zarząd Polimeksu - czy lekkie ożywienie koniunktur na rynku stali pod koniec kwietnia br. świadczy o wzroście na rynku budowlanym i zmianie tendencji spadkowej.

Informacje o firmie:
Polimex-Mostostal działa od prawie 60 lat. Oferuje usługi budowlano-montażowe świadczone na zasadach generalnego wykonawstwa dla sektorów: naftowego i gazowego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa przemysłowego, drogowego, kolejowego, i ogólnego. W marcu firma podpisała m.in. umowę na przebudowę stadionu Wisły w Krakowie oraz na budowę odcinka autostrady A1 od węzła Sośnica do węzła Maciejów.

Źródło: