Polimex-Mostostal zmanipulował rozliczenia księgowe za 2011 rok

2012-12-13

Firma PwC dokonała audytu podsumowania finansowego Polimexu i odkryła nieprawidłowości w księgowaniu: nie uwzględniano umów z podwykonawcami i kosztów z tym związanych.

Wątpliwości dotyczą czterech dużych kontraktów: budowy autostrady na odcinkach Szarów i Brzesko oraz Rzeszów - Jarosław, drogi ekspresowej S69 i bloku ciepłowniczego w Elektrowni Bielsko-Biała.
Prawidłowe wykazanie przychodów i rozchodów firmy pokazałoby stratę za rok 2011 w wysokości prawie 90 mln złotych, gdy tymczasem firma wykazała 100 mln złotych zysku. Polimex nie odniósł się jeszcze do wyniku audytu, spekulacją są również konsekwencje prawne i personalne w spółce.


Źródło: opr. na podst. PUDS