Polskie Forum Stali Nierdzewnych w Katowicach

2013-09-25

Po raz kolejny redakcja czasopisma Focus Nierdzewne zaprasza na spotkanie branżowe "Forum Stali Nierdzewnych w Polsce", którego tematem przewodnim jest :„Obróbka powierzchniowa jako jeden ze sposobów podniesienia jakości produktu”.

Dnia 17 października br. w Angelo Hotel Katowice odbędzie się kolejna edycja Polskiego Forum Stali Nierdzewnych, adresowanego do przedstawicieli producentów, dystrybutorów oraz do przetwórców i użytkowników stali odpornych na korozję.

Organizatorem tego cyklicznego spotkania branżowego jest wydawnictwo Focus Nierdzewne Sp. z o.o.
Partnerami imprezy, wspierającymi całe przedsięwzięcie jest firma Chimimeca Polska Sp. z o.o., Nova Trading S.A. oraz Rywal-RHC Sp. z o.o. i SECO/WARWICK Europe S.A.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest:
„Obróbka powierzchniowa jako jeden ze sposobów podniesienia jakości produktu”.

Prelegenci (w kolejności alfab.):

Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddział we Wrocławiu/ Zakład Generatorów - Miroslaw BUCZKO: Wymagania stawiane konstrukcjom ze stali nierdzewnych dla elektrowni nuklearnych.

Aperam Stainless Services&Solutions Poland Sp. z o.o. - Przemysław Zwoliński: Zapewnienie jakości wyrobów w procesie produkcji i konfekcjonowania wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej

Chimimeca Polska Sp. z o.o. - Emilia Dudek: Obróbka chemiczna wykończeniowa stali nierdzewnych - konieczność czy wartość dodana?

Instytut Spawalnictwa – dr inż. Jerzy Niagaj: Poprawa jakości złączy spawanych stali nierdzewnych

Nova Trading S.A.- Tomasz Nowacki:

Outokumpu Distribution Polska Sp. z o.o. - Dariusz Żołna: Odniesienie chropowatości powierzchni w stosunku do odporności korozyjnej

Politechnika Gdańska, Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej / Wydział Chemiczny - dr hab. inż. Stefan Krakowiak, dr hab. inż. Juliusz Orlikowski:
1) Korozja stali nierdzewnych
2) Metody poprawy odporności na korozję stali nierdzewnych

Politechnika Śląska - dr inż. Zbigniew Brytan: Uszlachetnianie powierzchni stali nierdzewnych

RYWAL-RHC Sp. z o.o. - Karol Piotrowski: Mechaniczna obróbka powierzchni stali nierdzewnych"


Koszt udziału w Polskim Forum Stali Nierdzewnych to 375,00 zł netto / osobę.

Kontakt:
Focus Nierdzewne Sp. z o.o.
Tel: +48 32 / 735 03 71
Fax: +48 32/ 735 03 72
e-mail: info@focus-nierdzewne.com

Źródło: Marlena Knapik-Ochab