Promet otworzył skup w Iławie

2010-04-08

Notowana na NewConnect spółka, zajmująca się skupem i segregacją metali kolorowych, rozpoczyna działalność w nowej lokalizacji. Jeszcze w tym roku firma chce uruchomić dwa-trzy kolejne punkty. Promet S.A. działa w branży związanej z ochroną środowiska. Spółka zajmuje się skupem i segregacją metali kolorowych.

Do tej pory Promet S.A. prowadził działalność operacyjną w Brzozie koło Bydgoszczy, jednak firma zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chce znacznie rozszerzyć obszar swoje działalności. Skłaniają ją do tego wysokie przychody osiągane z prowadzonej działalności. Tylko w marcu obroty firmy wyniosły blisko 5 mln zł. W ostatnich dniach Promet uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjne do prowadzenia działalności w nowym punkcie w Iławie. Trwają pracę nad kolejnymi lokalizacjami. W tym roku powinny zostać otwarte następne dwa-trzy punkty.
– Docelowo chcemy być obecni we wszystkich głównych aglomeracjach przemysłowych. Spółka rozwija nie tylko sieć dostawców, ale i odbiorców. Obecnie sprzedawane przez nas metale trafiają nie tylko do polskich hut, ale i tych z Zachodniej Europy –mówi Rafał Ziobrowski, prezes Promet S.A.
Sama spółka ma ambicje wyjścia w kolejnych latach na zagraniczne rynki. Chce pozyskiwać na nich surowiec. W dynamicznym rozwoju Prometu S.A. ma pomóc obecność firmy na warszawskiej giełdzie.
W celu pozyskania kapitału na rozwój i zwiększenia swojej wiarygodności w oczach kontrahentów spółka zadebiutowała 31 marca na rynku NewConnect. Firma przed debiutem pozyskała z emisji akcji w drodze oferty prywatnej 1 mln zł. Obecnie kapitał zakładowy Promet S.A. wynosi: 2.100.000 zł i dzieli się na 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


Rafał Ziobrowski – Prezes Zarządu Promet S.A.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia administracyjne, specjalizacja administracja państwowa. Pan Rafał Ziobrowski posiada bardzo bogate doświadczenie w handlu i organizacji sieci sprzedaży. W latach 2007-2009 pełnił funkcję dyrektora handlowego w CJSC Evrotek sieci ukraińskich supermarketów Fresh. W firmie odpowiadał m.in. za współtworzenie strategii, oraz za projekt uruchomienia sieci nowych placówek. Wcześniej w latach 2005-2006 pracował jako dyrektor sprzedaży detalicznej w Prostor-market Kremenchug również na Ukrainie. W Polsce w latach 1999-2005 doświadczenie zdobywał na kierowniczych stanowiskach w Geant Polska, a w latach 1994-1999r. był szefem hurtowni zabawek.

O firmie:
Spółka Promet S.A. działa od 1999 r. i przez ostatnie lata jako firma zależna od spółki z branży motoryzacyjnej IZNS Iława prowadziła działalność w zakresie naprawy maszyn i urządzeń. Niska rentowność prowadzonej pierwotnie przez Spółkę działalności skłoniła akcjonariuszy do zmiany Strategii spółki. W ostatnim kwartale 2009 r. Promet S.A. rozpoczął działalność związaną ze skupem i przetwórstwem metali kolorowych. Na 6,2 mln zł. osiągniętych w zeszłym roku przychodów, aż 4,8 mln zł stanowiły te ze sprzedaży metali kolorowych, a Spółka w tym zakresie prowadziła działalność zaledwie przez dwa miesiące.