RADAN – kompletne rozwiązanie CAD/CAM do produkcji elementów blaszanych

2013-01-15

RADAN stanowi kompleksowe rozwiązanie CAD/CAM dla przemysłu obróbki blach.

Bardzo dobrze wiemy jak kosztownym towarem dla Naszych klientów jest blacha, dlatego z Naszym oprogramowaniem Państwa firma może znacząco zredukować zapasy materiałów oraz zmniejszyć odpadowość. Te czynniki sprawiają, że koszty poniesione na inwestycje zwracają się w bardzo krótkim czasie i pozwalają na rozwój możliwości produkcyjnych.

Radan wyposażony jest w wiele modułów, co umożliwia takie skonfigurowanie systemu, aby spełniał najbardziej wyrafinowane potrzeby przedsiębiorstwa.

Moduł CAD 2D/3D pozwala na obsługę całego procesu projektowania elementów z blachy, zarówno
w przestrzeni 2D, jak i 3D z możliwością rozłożenia. Umożliwia też wczytywanie geometrii 2D/3D z innych
systemów CAD, co pozwala na pełną integrację z posiadanymi stanowiskami CAD. Radan ma specjalne moduły do SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Pro/E, CATIA, Siemens NX. Dostępne są również translatory standardowe plików DXF, IGES, STEP, SAT i Parasolid.

Moduł RADQUOTE służy do przygotowania ofert i analizy kosztów w oparciu o czas wytwarzania, z uwzględnieniem czasu pracy personelu, w tym np. przerw śniadaniowych czy urlopów pracowników. W ramach modułu RADQUOTE dostępny jest mini CRM do zarządzania kontaktami.

Moduł Radan CAM pozwala na programowanie najnowocześniejszych obrabiarek do blach, takich jak: wycinarki (laser, plazma, strumień wody, płomień), wykrawarki, prasy krawędziowe, a także wieloosiowe wycinarki profili oraz wieloosiowe wycinarki laserowe 3D.

Specjalne narzędzia do integracji z systemami ERP/MRP umożliwiają pełną współpracę z posiadanym oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do technologicznego przygotowania produkcji. Konfigurowalność oprogramowania pozwala na systematyczne rozbudowywanie wdrożonego systemu wraz z rozwojem firmy i jej parku maszynowego. Stały rozwój oprogramowania – zgodnie z potrzebami rynku – gwarantuje, że spełni on wszelkie wymagania w przyszłości. Dostępna jest już najnowsza wersja Radan 2013R1 zawierająca wiele nowości i udogodnień. Do najważniejszych z nich należy wprowadzenie nowych modułów Radm-ax i RadTube.

Radm-ax to profesjonalne rozwiązanie do wycinania detali 3D na 5-osiowych wycinarkach laserowych. Bardzo istotną cechą modułu jest kontrola bezpieczeństwa przejść głowicy, wykluczająca możliwość kolizji z detalem lub maszyną. Istnieje też automatyczna optymalizacja ścieżki cięcia (np. poprzez wygładzanie jej w narożnikach), czy automatyczne projektowanie podpór detalu.

Wykonując kilka łatwych kroków, użytkownik może przeprowadzić proces przygotowania obróbki: od projektu podpory, poprzez nakładanie na arkusz, aż po gotowy kod NC. Do ważnych zalet Radm-ax należy również oszczędność czasu wycinania dzięki optymalizacji ścieżki cięcia, a przez to znaczna redukcja kosztów produkcji i zużycia maszyny. Efektywność pracy poprawia również ergonomiczny, przyjazny i intuicyjny interfejs graficzny. Bardzo rozbudowane narzędzie do tworzenia zaawansowanych postprocesorów pozwala użytkownikowi na stworzenie postprocesora generującego program doskonale dostosowany do wymagań stawianych przez najbardziej zaawansowane funkcje maszyny. W ten sposób można zaprogramować w Radan wiele procesów automatyzacji przygotowania obróbki. Możliwa jest również automatyzacja doboru technologii cięcia.

RadTube to narzędzie do obsługi obrabiarek do profili z obrotową głowicą. System ma rozbudowaną bibliotekę standardowych profili. Zapewnia to możliwość wyboru profilu, którego w prosty i szybki sposób możemy użyć do definiowania cięć. Jeśli w bibliotece nie ma jakiegoś profilu, możemy go łatwo i szybko stworzyć za pomocą narzędzi CAD lub edytować w bibliotece. Model taki tworzymy w środowisku 3D, rysując linię centralną i obrys zewnętrzny. Do dyspozycji mamy również bibliotekę standardowych, w pełni edytowalnych kształtów, takich jak parametryczne okręgi, prostokąty oraz kształty specjalne. Duży wybór tych kształtów pozwala szybko tworzyć cięcia w profilach, poprzez wygenerowanie bryły z danego kształtu i wyciągnięcie jej przez profil. Dostępne są również zaawansowane narzędzia do nakładania (nesting). Gdy potrzebna jest mniejsza część z konkretnego profilu podstawowego, możemy wykorzystać opcję nakładania na profil. Pozwala to wygenerować program dla każdej części (łącznie ze ścieżką), symulować cięcia i sprawdzać poprawności ścieżki. Wymaga to jedynie podania liczby sztuk dla każdej nakładanej części.
Użytkownik otrzymuje w efekcie rozkład detali na profilu, raport obróbki oraz kod NC do wykonania zadanej liczby detali. Dostępna jest zaawansowana opcja jednoczesnego nakładania (nesting) detali na kilku różnych profilach, na podstawie której system wykonuje obróbkę i generuje kod NC. Funkcja ta w znaczący sposób ułatwia zarządzanie materiałem, przyczyniając się do ograniczenia kosztów. Parametry ścieżki cięcia mogą być edytowane bezpośrednio, bądź automatycznie w dowolnym momencie, poprzez sprawdzenie poprawności ich wykonania oraz optymalizację strategii w celu zredukowania czasu produkcji.
W momencie, gdy ścieżka jest optymalnie przygotowana, wybieramy warunki cięcia z tabel technologicznych, a RadTube – bardzo szybko – generuje odpowiedni kod NC na maszynę.

Symulacja 3D. Całość procesu obróbki może być symulowana w 3D. Widoczny jest kąt pochylenia i ruch
głowicy wokół detalu. Podczas symulacji system sprawdza, czy nie występują kolizje oraz czy ruch głowicy nie jest ograniczony. Wszelkie wykryte kolizje są sygnalizowane i zapisywane w specjalnym raporcie. Radan to rozwiązanie zapewniające pełną obsługę przedsiębiorstwa w zakresie produkcji elementów z blach. Producent oferuje użytkownikom możliwość bezpłatnego przetestowania oprogramowania.

Dostępne są takie moduły, jak:
- Radan 3D – modelowanie 2D/3D elementów blaszanych;
- RadProfile – wycinanie laserowe, plazmowe, wodne, płomieniowe;
- Radpunch – wykrawanie;
- Radbend – zaginanie na prasach krawędziowych CNC;
- Radmax – wycinanie na laserach 5-osiowych; o Radtube – wieloosiowe wycinane elementów profilowych; --- - Radquote – przygotowanie ofert i kalkulacja kosztów;
- Advanced RadNester – zaawansowane nakładanie detali na arkusze blach i profile, zarządzanie gospodarką odpadową i magazynową materiałów do produkcji.

Moduły te sprawiają, że Radan jest najbardziej zaawansowanym systemem do obsługi produkcji elementów blaszanych. Producent oprogramowania do obróbki blach Radan – firma Vero Software – ma w swojej ofercie również Edgecam, Alphacam, Visi.

Generalnym dystrybutorem oprogramowania Vero Software w Polsce jest firma Nicom. (www.radancnc.pl www.nicom.pl)

Źródło: Tomasz Szymański