Renowe innowacje i inwestycje

2009-07-20

21 mln złotych przekroczyły nakłady inwestycyjne KGHM Ecoren tylko w pierwszym półroczu br. Trwa budowa trzech znaczących dla strategii firmy zakładów: produkcji roztworów renu i linii do produkcji renu metalicznego oraz przeróbki zużytego sprzętu RTV i AGD. KGHM Ecoren stawia również na innowacyjne technologie i rozwiązania. Budżet firmy na prace badawczo – rozwojowe wyniesie w tym roku 1,5 mln złotych.

Realizowane aktualnie inwestycje to największe projekty lubińskiej spółki od czasu uruchomienia oddziału hydrometalurgii we wrześniu 2007 roku. Dzięki zainstalowanej tam linii produkcyjnej, KGHM Ecoren odzyskuje ze ścieków powstających przy produkcji miedzi w Hucie Miedzi Głogów II nadrenian amonu. Ten związek trafia dzisiaj do największych potentatów produkcyjnych na świecie, m.in. koncernów: Rolls Royce (gdzie ren dodawany jest do nadstopów niezbędnych do produkcji samolotowych silników) i Johnson Matthey wykorzystującego ren do produkcji katalizatorów w branży paliwowej. Obecnie KGHM Ecoren jest jedynym w Europie dostawcą renu pochodzącego z własnych źródeł.

- Stabilna pozycja finansowa umożliwia nam realizację ambitnego programu inwestycyjnego – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – Sektor zaawansowanych technologii będzie rozwijał się cały czas, niezależnie od kryzysu, dlatego tak dużą wagę przykładamy do innowacyjnych rozwiązań i prac badawczych.

Prowadzone aktualnie inwestycje pozwolą na zagospodarowanie oraz przetwarzanie większej ilości ścieków hutniczych, również tych z Huty Głogów I. Uruchomienie linii do produkcji eluatów (roztwór, z którego produkowany jest krystaliczny nadrenian amonu) zaplanowane jest na jesień 2009 roku. Powstał już budynek produkcyjny wraz z częścią socjalno – biurową, trwają w nim prace wykończeniowe oraz montaż ścian osłonowych i dachu. Rozpoczęto także instalację zbiorników, kolumn i pras filtracyjnych.

Kolejny zakład związany z tym cennym pierwiastkiem powstaje w Legnicy, w Legnickim Parku Technologicznym należącym do Grupy Kapitałowej KGHM. W instalowanej tam linii technologicznej produkowany będzie ren metaliczny w postaci pastylek (tzw. pelety). Przy budynku produkcyjno - socjalnym stawiane są ściany żelbetowe, słupy hali oraz ściany wewnętrzne. Wykonano już część prac instalacyjnych i rozpoczął się montaż linii zasilania elektrycznego. Przed ekipami budowlanymi są jeszcze największe wyzwania. Wnętrze zakładu produkcji renu metalicznego będzie przypominało najnowocześniejszą firmę farmaceutyczną. Specjalny clear room zostanie wyposażony w system śluz i filtrów powietrza, aby produkcja odbywała się w sterylnych warunkach.

Od 2010 KGHM Ecoren będzie sprzedawał obok nadrenianu amonu również ren metaliczny. To ważna zmiana w strukturze dostaw – dzięki temu odbiorca uzyska już ostateczny produkt, co pozwoli obu stronom zoptymalizować koszty, a lubińskiej firmie nawiązać współpracę także z innymi firmami wykorzystującymi ren.

Koszt prowadzonych inwestycji dotyczących odzysku renu wyniesie łącznie ok. 11 mln złotych.

To nie koniec zamierzeń lubińskiej firmy zogniskowanych wokół tego najtrwalszego metalu używanego do nadstopów i budowy samolotowych turbin. KGHM Ecoren szuka dodatkowych źródeł uzyskiwania renu. Pod tym kątem badane są ścieki z Huty Miedzi Legnica, hutnicze szlamy czarne i inne odpady powstające w procesie hutniczym w Zagłębiu Miedziowym. Druga ścieżka badań dotyczy opracowania technologii wytwarzania bardziej przetworzonych związków renu - atrakcyjnych cenowo i poszukiwanych na rynku.

KGHM Ecoren zlecił opracowanie technologii produkcji karbonylku renu. Ten związek stanowi półprodukt do wytwarzania katalizatorów i jest stosowany głównie w petrochemii. Z analizy rynku tego typu związków wynika, że rocznie na świecie sięga on setek kilogramów. Jego produkcją na bazie renu zajmują się tylko nieliczne firmy na świecie. Zakończenie prac nad technologią produkcji tego związku nastąpi jeszcze w tym roku.

KGHM Ecoren współpracuje z licznymi instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi, m.in.: Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Politechniką Wrocławską, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, AGH w Krakowie, EIT+ we Wrocławiu, Instytutem Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Jednak ambicją spółki jest realizacja części prac badawczych bezpośrednio w strukturach firmy, siłami jej pracowników – działu rozwoju i specjalnego zespołu w oddziale odzysku surowców. Planowane jest uruchomienie nowoczesnego laboratorium badawczo-produkcyjnego, w którym powstawałyby m.in. związki renu. W budżecie br. na prace badawcze firma przeznaczyła 1,5 mln złotych.

- Naszą ideą jest przeznaczanie co roku stałych kwot na badania i nowe technologie. Tylko w ten sposób polski przemysł może zbliżyć się do Unii Europejskiej, gdzie średnio firmy na innowacje przeznaczają 2% budżetu - komentuje prezes Bober.

Wśród prowadzonych w KGHM Ecoren prac badawczych znajduje się również wiele projektów niezwiązanych bezpośrednio z renem. Są to m.in.: badania nad technologią przerobu czarnej masy powstającej w procesie przetwarzania zużytych baterii, wykorzystanie odpadów poflotacyjnych do produkcji materiałów wiążących do stabilizacji gruntów i produkcji tynków, opracowanie technologii produkcji sferycznego wodorotlenku niklu stosowanego do produkcji wysokowydajnych akumulatorów.

Więcej informacji: www.ecoren.pl - KGHM Ecoren SA