Unijna dotacja dla KGHM Ecoren

2009-07-31

Innowacyjna technologia oczyszczania surowego siarczanu niklu, zgłoszona przez KGHM Ecoren, znalazła się w gronie zwycięskich projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację inwestycji lubińska spółka otrzyma z budżetu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 12 mln złotych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała właśnie wyniki pierwszego w tym roku konkursu o dofinansowanie inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym (czyli działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Miał on na celu wyróżnienie tych nowych inwestycji, które rokują największe szanse na wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwój polskiej gospodarki. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 326 wniosków, aż 195 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną. Ponieważ jednak łączna kwota wnioskowanego dofinansowania przekroczyła prawie trzykrotnie dostępny w tym konkursie budżet, Agencja dokonała dodatkowej selekcji, wybierając ostatecznie 59 firm, których projekty zarekomenduje do otrzymania unijnego wsparcia. W tym gronie znalazł się również KGHM Ecoren z projektem „Wdrożenie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii oczyszczania surowego siarczanu niklu”.

- To dla nas wielki sukces, tym bardziej, że konkurencja była spora, a środki unijne ograniczone – mówi Mariusz Bober, prezes KGHM Ecoren. – Dofinansowanie z działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest dla nas szczególnie istotne, innowacyjność stanowi ważny element realizowanej przez naszą firmę strategii.

Sukces jest tym większy, że w tej edycji konkursu wybrano zdecydowanie mniej firm niż podczas poprzedniego naboru (wtedy dofinansowanie przyznano 187 przedsiębiorstwom). Jednocześnie spośród wnioskodawców z Dolnego Śląska poza KGHM Ecoren wsparcie unijne uzyskały jeszcze tylko dwa przedsiębiorstwa.

Przyznane lubińskiej spółce dofinansowanie wynosi 12,2 mln złotych i stanowi 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (inwestycja warta jest 30 mln złotych). Jest to więc maksymalna kwota dofinansowania, jaką firma mogła otrzymać na powyższy projekt.

Zgłoszony przez KGHM Ecoren wniosek dotyczy nowatorskiej metody oczyszczania surowego siarczanu niklu (SSN). Siarczan niklu odzyskiwany jest w Hucie Miedzi Głogów z elektrolitu - kwasu siarkowego, w którym zanurzone są elektrody w procesie elektrolizy czystej miedzi. Do elektrolitu przenikają różne pierwiastki, m.in. nikiel. Obecnie w oddziale oczyszczania elektrolitu Huta Miedzi odzyskuje rocznie 2,5 tys. ton siarczanu niklu w postaci mocno zanieczyszczonej, może być on więc sprzedawany wyłącznie jako półprodukt. Opracowana przez specjalistów z KGHM Ecoren (dr inż. Annę Olejnik i mgr inż. Zbigniewa Gagata) i Instytutu Metali Nieżelaznych (dr inż. Leszka Gotfryda, mgr inż. Mieczysława Kwarcińskiego i dr inż. Andrzeja Chmielarza) technologia przewiduje uzyskiwanie czystego (o wartości handlowej) siarczanu niklu, wodorotlenku niklu i niklu metalicznego. Wodorotlenek niklu stosowany jest m.in. jako alternatywny składnik mas akumulatorowych.

- Opracowana przez zespół naukowców technologia należy do grupy metod hydrometalurgicznych i pozwala na większą skuteczność procesu oczyszczania – tłumaczy Zbigniew Gagat, dyrektor oddziału hydrometalurgicznego KGHM Ecoren. – Jej nowatorstwo i oryginalność polega również na tym, że umożliwia odzyskanie innego składnika towarzyszącego zanieczyszczonemu siarczanowi niklu, jakim jest kobalt.

Istotą projektu, stanowiącą o jego wysokiej innowacyjności, jest zastosowanie techniki ekstrakcji rozpuszczalnikowej do oczyszczania roztworu surowego siarczanu niklu i produkcji siarczanu kobaltu.

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa stosowana w przemysłowej produkcji metali jest nowością ostatnich lat, wykorzystaną na przykład do otrzymywania miedzi i cynku metodą SX/EW (ekstrakcja rozpuszczalnikowa / elektrowydzielanie). W wielu ośrodkach naukowych na świecie prowadzone są intensywne badania nad zwiększeniem przemysłowego wykorzystania tego procesu.

KGHM Ecoren w swojej strategii na najbliższe lata zapisał wybudowanie i uruchomienie instalacji przemysłowej, dzięki której możliwa będzie produkcja 2,2 tys. ton przetwarzanego SSN rocznie.

Źródło: KGHM Ecoren SA