Wzrost ceny surówki hutniczej z krajów WNP

2008-05-29

Według rynku cena ta ma wzrosnąć do 840 dolarów za tonę wyprodukowaną w czerwcu.

Ceny surówki hutniczej z krajów WNP, które już teraz są na wysokim poziomie, mają wkrótce wzrosnąć. Powodem jest niedobór surowca na rynku, wzrost ceny innych surowców i duże zapotrzebowanie na eksportowaną z WNP surówkę.

Obecnie za tonę surówki hutniczej z WNP płaci się już 800 dolarów za tonę fob Morze Czarne (512 euro za tonę). Według rynku cena ta ma wzrosnąć do 840 dolarów za tonę wyprodukowaną w czerwcu.

Źródło: