Złomrex: 2 mld zł przychodów?

2008-03-16

Rzeczpospolita podała, że przychody grupy mogły przekroczyć nawet 2 mld zł.

11 mld zł sięgnęły w zeszłym roku łączne obroty 15 największych firm handlujących w Polsce stalą. ThyssenKrupp Energostal, z ubiegłorocznymi przychodami sięgającymi 1,7 mld zł, otwiera ranking przygotowany przez Polską Unię Dystrybutorów Stali. Nie oznacza to jednak, że jest krajowym liderem - pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita". Ranking nie objął firmy Złomrex ze względu na jej obowiązki informacyjne wobec obligatariuszy (spółka nie może podać danych wcześniej, niż przewidują to terminy giełdy w Luxemburgu, gdzie wyemitowała obligacje). Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że przychody grupy mogły przekroczyć nawet 2 mld zł.

Dwóch rynkowych liderów daleko w tyle pozostawia konkurentów - Bowim, druga spółka rankingu, miała niespełna miliard złotych przychodu. Na kolejnych pozycjach znalazły się: HMB Budmat, grupa Polska Stal, Sambud-2, Bodego, Pruszyński i Nova Trading. Obroty tych firm zamykały się w przedziale 550-750 mln zł.

Przedsiębiorstwo ZŁOMREX powstało 9 lipca 1990 roku w formie jednoosobowego podmiotu. Działalność budowana od podstaw polegała początkowo na drobnym skupie złomu. Systematyczny, organiczny rozwój zwiększył zasięg i skalę funkcjonowania oraz rozszerzył przedmiot działalności. Firma działa obecnie w formie spółki akcyjnej i jest liderem grupy obejmującej zakłady produkcyjne oraz podmioty dystrybucyjne. Wyniki działalności lokują ZŁOMREX S.A. w drugiej setce największych polskich podmiotów gospodarczych. Aktualnie jest największym w Polsce dostawcą złomu stali oraz metali nieżelaznych, a także jednym z czołowych producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych. Należy do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) oraz Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem.

Pozyskanie złomu i działalność handlowa Spółki prowadzona jest poprzez własną sieć ogólnokrajowej dystrybucji składającą się z 10 oddziałów z bazą techniczną i zapleczem magazynowym, 22 punktów skupu i 4 biur handlowych. Oddziały współpracują z punktami skupu na terenie całego kraju i zajmują się głównie złomem stalowym. Dokonują skupu złomu na plac, przerobu złomu niewsadowego na wsadowy i ekspedycji do odbiorców przeważnie transportem kolejowym. Oddziały są wyposażone w zaplecze logistyczne (prasonożyce, ładowarki, bocznice kolejowe) pozwalające na przetwarzanie, składowanie i sprawne ekspediowanie złomów stali.