Złomrex SA zwiększył udział w Centrostalu Gdańsk

2006-08-08

Złomrex SA zwiększył udział w Centrostalu Gdańsk do 50,4 proc. z 19,9 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZA spółki. Złomrex posiada obecnie, bezpośrednio i pośrednio, łącznie 2.616.473 sztuk akcji Centrostalu.

Złomrex zwiększył udział w tej spółce w wyniku nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym SteelCo. Spółka z o.o. w likwidacji w Gdyni, dzięki czemu nabył pośrednio 1.034.101 akcji Centrostalu.

Przedsiębiorstwo ZŁOMREX powstało 9 lipca 1990 roku w formie jednoosobowego podmiotu. Działalność budowana od podstaw polegała początkowo na drobnym skupie złomu. Systematyczny, organiczny rozwój zwiększył zasięg i skalę funkcjonowania oraz rozszerzył przedmiot działalności. Firma działa obecnie w formie spółki akcyjnej i jest liderem grupy obejmującej zakłady produkcyjne oraz podmioty dystrybucyjne.

Wyniki działalności lokują ZŁOMREX S.A. w drugiej setce największych polskich podmiotów gospodarczych. Aktualnie jest największym w Polsce dostawcą złomu stali oraz metali nieżelaznych, a także jednym z czołowych producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych. Należy do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) oraz Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem.

ZŁOMREX S.A. funkcjonuje na rynku wyrobów hutniczych ze stali i metali nieżelaznych, złomów stali, złomów metali nieżelaznych oraz półwyrobów stalowych i stopów metali kolorowych. Grupa ZŁOMREX kontroluje pełny cykl, począwszy od zaopatrzenia w surowiec złomowy, poprzez wytop metalu, skończywszy na walcowaniu lub odlewaniu wyrobu finalnego. Taka integracja gwarantuje jakość i ciągłość procesów biznesowych oraz pozwala elastycznie reagować na potrzeby naszych klientów. Większość sprzedawanych wyrobów pochodzi z produkcji zakładów Grupy. Bezpośredni dostęp do zaopatrzenia w złomy umożliwia rozległa sieć odpowiednio zlokalizowanych oddziałów, dysponujących nowoczesnym taborem logistycznym, wyposażonych w maszyny do przerobu i uszlachetniania złomu.

Źródło: ZŁOMREX S.A.