Złomrex w 2007 roku osiągnął zysk netto 205,8 mln zł

2008-05-06

Grupa Złomreksu w 2007 roku zarobiła na czysto 205,8 mln zł, przy 3,37 mld zł przychodów. Gdyby wszystkie spółki zależne konsolidowały wyniki od początku 2007 roku, obroty wyniosłyby 4,26 mld zł, a zysk netto 146,3 mln zł.

W 2007 roku grupa wypracowała 3,37 mld zł przychodów, czyli o prawie 74 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 69 proc., do 429,8 mln zł. Tak znaczny wzrost to rezultat realizowanych na szeroką skalę przejęć. Chodzi o ubiegłoroczne akwizycje: środkowoeuropejskiej sieci obrotu stalą Voestalpine Stahlhandel czy sieci Stalexportu. Grupa Złomreksu w pełni konsolidowała też wyniki kupionych pod koniec 2006 roku Centrostali: giełdowego gdańskiego oraz górnośląskiego i opolskiego. W tej chwili składa się ona z około 30 podmiotów w kraju i za granicą. To huty oraz spółki handlujące stalą i złomem. Przejęcia wpłynęły na zwiększenie sprzedaży grupy, ale dużo jest do zrobienia pod względem rentowności. Zysk operacyjny wzrósł zaledwie o 13 proc., do 156,5 mln zł.

W 2007 roku grupa Złomreksu odnotowała ujemne saldo na działalności finansowej w kwocie 49,8 mln zł. Jednak dzięki przeszacowaniu wartości zakupionych przedsiębiorstw (operacji dokonuje się, gdy cena zakupu była niższa od wartości godziwej nabywanych aktywów) ostateczny wynik zwiększył się o 117,5 mln zł. Zysk netto wyniósł w efekcie 205,8 mln zł, wobec 97,1 mln zł rok wcześniej.

Złomrex przedstawił również wynik pro forma grupy za 2007 rok, czyli przy założeniu, że rezultaty wszystkich podmiotów byłyby konsolidowane od początku roku (tymczasem tak naprawdę wyniki Voestalpine były uwzględniane od II kwartału, sieci Stalexportu od IV kwartału, a chorwackiej huty Zeljezara Split będą dopiero od I kwartału tego roku). Przychody wyniosłyby wówczas 4,3 mld zł, zysk operacyjny 119,9 mln zł, a czysty zarobek 146,3 mln zł. Złomrex zamierza położyć nacisk na restrukturyzację grupy, by poprawić rentowność biznesu.

Część grupy handlująca stalą ma być skupiona wokół spółki Złomrex Steel Services, dlatego ma się ona połączyć z giełdowym Centrostalem Gdańsk. W raporcie Złomreksu czytamy, że prospekt połączeniowy ZSS czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Źródło: