Złomrex zmniejszył zadłużenie

2009-09-23

Od sierpnia 2008 roku do sierpnia 2009 roku Złomreksowi udało się obniżyć zadłużenie netto o 5,7 proc. z 927,8 mln zł, do 875,2 mln zł.

Zadłużenie denominowane w euro spadło aż o 23 proc. z 277,3 mln do 213,5 mln euro. – Grupa sukcesywnie zmniejsza zadłużenie poprzez ratalne spłaty zobowiązań wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów oraz leasingu, przy jednoczesnym braku zaciągania nowych długów kredytowych. Niewątpliwy wpływ na zmniejszenie zadłużenia miały również transakcje buy-back'u i umorzenia obligacji – mówi Agnieszka Mazurkiewicz, specjalista ds. finansowych Złomreksu.

Zadłużenie grupy z tytułu wyemitowanych obligacji spadło o 25,3 proc. – z 170 mln euro na koniec sierpnia 2008 r. do 127 mln na koniec sierpnia 2009 r. W złotówkach zadłużenie spadło jedynie o 8,5 proc. z 568,8 mln zł do 520,7 mln zł, czego powodem jest kurs euro, który w stosunku 31 sierpień 2008 do 31 sierpień 2009 wzrósł o 0,75 zł.

Jednocześnie aktywa gotówkowe grupy zmniejszyły się aż o 65,3 proc. z 51,7 mln zł do 17,9 mln zł. – Pewien wpływ na taki stan rzeczy mają nasze działania, których efektem jest zmniejszanie zadłużenia – tłumaczy Agnieszka Mazurkiewicz.

Złomrex to jedna z największych grup stalowych w Polsce. Jej przychody w 2008 roku wyniosły 4,03 mld zł. Grupa Kapitałowa Złomrex składa się z ok. 50 podmiotów zlokalizowanych w Polsce i za granicą. Podzielona jest na cztery obszary działalności: dywizję surowcową (struktury odpowiedzialne za pozyskiwanie surowca do produkcji), dywizję produkcyjna (huty oraz zakłady produkcyjne wytwarzające wyroby hutnicze), dywizję dystrybucyjną (firmy odpowiedzialne za dystrybucję produktów hutniczych), oraz inne podmioty grupy (m.in. Złomrex International Finance, Nowa Jakość Organizacja Odzysku, CKM Złomrex Włókniarz, Fundacja Zdążyć na Czas).

Źródło: