ZGH Bolesław: prywatyzacja przez Giełdę

2006-11-14

Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa prywatyzację ZGH Bolesław SA poprzez wprowadzenie do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - możemy przeczytać w komunikacie resortu.

"Ewentualna pozytywna decyzja zostanie podjęta w oparciu o wyniki działań spółki skierowanych na pozyskanie nowych złóż. W takim przypadku przeprowadzona byłaby zarówno sprzedaż akcji MSP jak i nowa emisja w celu pozyskania kapitału na budowę kopalni rud cynku" - napisał resort.

Według ministerstwa skarbu emisja jest konieczna ze względu na konieczność pozyskania kapitału oraz ograniczone możliwości spółki finansowania rozwoju we własnym zakresie. Docelowy udział Skarbu Państwa po tym etapie powinien wynieść ok. 40 proc. Przewidywany debiut mógłby nastąpić w I połowie 2008 roku.

Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław SA w Bukownie są jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie rud cynkowo - ołowianych oraz produkcja cynku. Ze względu na koniunkturę na rynku metali nieżelaznych, sytuacja firmy jest dobra. Zysk netto spółki za 10 miesięcy 2006 r. wyniósł 85 mln zł, zaś zysk za cały rok oscylować będzie wokół 100 mln zł. Spółka wyprodukowała 75 531 ton cynku w 2005 roku, zamierzenia na obecny rok są podobne i wynoszą ok. 75 500 ton cynku.

Zagrożeniem dla działalności firmy jest możliwość wyczerpania rud cynku w perspektywie 5 - 6 lat eksploatowanych przez obecnie działającą kopalnię "Pomorzany". Spółka przeprowadziła już badania złóż "Klucze I" oraz "Laski" położonych na północ i zachód od obecnie eksploatowanych, a ponadto trwają badania geologiczne w celu rozpoznania nowych złóż rud cynku i ołowiu (złoża "Zawiercie"). Wstępne wyniki są pozytywne, jednak pełne rozpoznanie zostanie zakończone do połowy 2007 r. Pomyślne rezultaty oznaczałyby perspektywę ok. 20 lat dalszego działania spółki. Spółka przygotowuje dokumentację prawną dotyczącą tych złóż.

Źródło: Biuro Prasowe