Zamet Budowa Maszyn dla Instytutu Metali Nieżelaznych

2011-03-14

Spółka Zamet Budowa Maszyn należąca do Zamet Industry – wiodącego dostawcy wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – podpisała umowę z Instytutem Metali Nieżelaznych na dostawę, montaż i uruchomienie linii odlewniczej stopów magnezu. Wartość umowy wynosi 3,5 mln zł.

Zamówiona przez Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, linia produkcyjna będzie pierwszym ciągłym odlewem magnezu zainstalowanym w Polsce. Zakończenie zamówienia zaplanowano na koniec października 2011 roku.

„Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji umów takich, jak ta zawarta z Instytutem Metali Nieżelaznych. Korzystamy z własnego biura konstrukcyjnego, współpracując przy tym z firmami z zagranicy, w tym przypadku z austriacką HPI. Z polskimi kontrahentami współpracujemy konsekwentnie od wielu lat. Dostawy i usługi są realizowane w sposób systematyczny, zarówno w zakresie sprzedaży nowego sprzętu, jak i modernizacji wyposażenia. Mamy nadzieje, że powrót koniunktury będzie wyraźnie widoczny w naszych wynikach” – mówi Wojciech Wrona, prezes zarządu Zamet Industry SA.Zakres dostaw na rzecz Instytutu Metali Nieżelaznych obejmie pionową maszynę odlewniczą, piec do topienia i dozowania stopów magnezu o pojemności max.150 kg oraz żuraw z elektrowyciągiem o udźwigu min. 250 kg. Ponadto, Zamet Budowa Maszyn zajmie się wykonaniem systemu wody chłodzącej w obiegu zamkniętym oraz instalacją odciągową i wentylacyjną znad linii. Maszyna odlewnicza wraz z współpracującym piecem umożliwi odlewanie wlewków okrągłych o średnicy 100 mm i 160 mm oraz długości max 2000 mm w atmosferze gazów ochronnych.

Zamet Budowa Maszyn SA jest jednym z większych producentów i dostawców wyposażenia hut, walcowni i zakładów przetwórstwa metali nieżelaznych w kraju. Firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zarówno pojedynczych urządzeń jak i całych ciągów technologicznych. W ofercie spółki znajdują się m.in. maszyny i linie dla przetwórstwa miedzi oraz aluminium. Ponadto, Zamet Budowa Maszyn oferuje maszyny i urządzenia hutnicze oraz dla przemysłu przetwórstwa stali, jak również elementy hydrauliki siłowej, a także prowadzi remonty i modernizacje takich urządzeń. Firma współpracuje z hutami w Polsce, zajmując pozycję znaczącego dostawcy w branży. Do kluczowych kontrahentów Zametu należą: Huta Batory, Huta Łabędy oraz Huta Częstochowa, z którymi spółka prowadzi stałą współpracę.

Prasa i wybieg dla prasy Al.

Piec obrotowy .
Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:
górnictwo odkrywkowe – grupa oferuje m.in. takie produkty, jak: koparki wielonaczyniowe czy ładowarko-zwałowarki, zaprojektowane przez własne biuro konstrukcyjne. W zakresie systemów ciągłego wydobycia powierzchniowego Zamet należy do czołówki dostawców na rynku krajowym i za granicą.
rynek hutniczy – Zamet dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni. Firma jest znaczącym dostawcą tego asortymentu hut w Polsce.
rynki off shore – spółka dostarcza wyposażenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposażenie statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi. Dzięki wieloletniej współpracy ze stałymi – głównie norweskimi partnerami – spółka zgromadziła doświadczenie pozwalające na oferowanie gotowych do użycia urządzeń, wyposażonych w układy elektryczne i hydrauliczne.

Zgodnie ze strategią, opublikowaną w dniu 30 listopada 2010 roku, spółka Zamet Industry – wraz z podmiotem zależnym Zamet Budowa Maszyn – zostanie wydzielona z Grupy FAMUR. Wyodrębniony podmiot zyska w ten sposób dodatkowe zdolności kredytowe i akwizycyjne, które umożliwią intensywny rozwój w kraju i na rynkach zagranicznych. Planowane jest ponadto upublicznienie akcji Zamet Industry SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nastąpić ma w drugiej połowie 2011 roku.

Więcej informacji o ZAMET INDUSTRY SA:

Zamet Industry SA (dawniej Pioma Industry SA) – spółka zależna Grupy FAMUR – specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego oraz urządzeń dla szeroko pojętego rynku off-shore. Spółką zależną Zamet Industry jest Zamet Budowa Maszyn SA, która prowadzi działalność związaną z projektowaniem, budową oraz serwisem maszyn dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych.
Zamet Industry SA jest firmą z tradycjami sięgającymi lat 60 dwudziestego wieku, która oferuje m.in. wykonawstwo wyposażenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa odkrywkowego. Spółka zajmuje się także wykonywaniem montaży swoich produktów. Zamet Industry SA jest jedną z wiodących firm na rynku wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych.

Zamet Industry SA jest właścicielem 100% udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn SA, która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa stali i metali nieżelaznych.
Zamet Budowa Maszyn SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowego wyposażenia hut, walcowni i zakładów przetwórstwa metali nieżelaznych. Firma zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zarówno pojedynczych urządzeń jak i całych ciągów technologicznych. W ofercie spółki znajdują się m.in. maszyny i pełne kompleksy do obróbki miedzi oraz aluminium. Firma oferuje także maszyny i urządzenia hutnicze oraz dla przemysłu przetwórstwa stali, jak również elementy hydrauliki siłowej. Zamet Budowa Maszyn prowadzi też remonty i modernizacje takich urządzeń.

Połączone siły i doświadczenie Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn pozwalają na czerpanie korzyści z efektu synergii między przedsiębiorstwami. Obejmuje on zarówno duży potencjał w zakresie projektowania i wykonawstwa maszyn wielkogabarytowych, jak i szeroką bazę klientów, a tym samym pozwala systematycznie umacniać pozycję firmy na rynku.

www.pioma-industry.com.pl

Grupa FAMUR:
Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Trzon Grupy stanowią spółki FAMUR, NOWOMAG, FAZOS i PIOMA, które są w stanie zaopatrzyć kopalnię w kompletny system wydobywczy. Grupa koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru, dzięki którym następuje automatyzacja i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Maszyny Grupy FAMUR są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. Produkowane przez Grupę zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 0,9m do 6m. W ich skład wchodzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe.

W 2006 roku Fabryka Maszyn FAMUR SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

TDJ SA:
TDJ SA – jest spółką inwestycyjną specjalizującą się w zarządzaniu przedsiębiorstwami z branż: okołogórniczej, hutniczej, oil & gas, odlewniczej oraz nieruchomości. Głównym celem działalności TDJ jest efektywne pomnażanie zainwestowanego kapitału przy optymalnym poziomie ryzyka. Realizując inwestycje spółka wykorzystuje przede wszystkim kapitał własny, a zewnętrzne źródła finansowania wykorzystuje w sposób konserwatywny.

Podstawową zasadą inwestowania przez TDJ jest objęcie większościowego pakietu udziałów w nabywanych podmiotach, pozwalającego na skuteczne wdrażanie i nadzór nad realizacją przyjętej dla nich strategii. Działania TDJ zmierzają do podnoszenia wartości przejmowanych przedsiębiorstw przede wszystkim przez poprawę ich funkcjonowania, a także przez optymalizację struktury kapitału oraz wykorzystywanie okazji rynkowych. Strategia dedykowana spółkom portfelowym zakłada osiągnięcie pozycji liderów w swoich branżach lub niszach rynkowych.

Spółka inwestuje w przedsiębiorstwa w średnim lub długim horyzoncie czasowym. TDJ jest m.in. większościowym akcjonariuszem notowanej od 2006 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie FAMUR SA (Grupa FAMUR) – wiodącego w Polsce i uznanego na świecie producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa.

TDJ SA jest założycielem działającej od 2007 roku Fundacji TDJ na Rzecz Nauki o Rozwoju, mającej na celu wspieranie zdolnej i pracowitej młodzieży oraz stwarzanie młodym ludziom warunków edukacji oraz rozwoju intelektualnego i kulturalnego.