Wyniki wyszukiwania dla frazy: WOLFRAM

Liczba znalezionych wiadomości: 9

 • 2010-10-20 | Komentarze: 0

  Metale towarzyszące strategicznymi surowcami europejskiego przemysłu

  Podsumowanie II Międzynarodowej Konferencji "Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych"

 • 2009-12-22 | Komentarze: 0

  Ceny złomu grudzień 2009

  Poniżej orientacyjne ceny złomu na podstawie cenników stron www firm zajmujących się handlem złomem. Cennik dotyczy ilości hurtowych. Średnie ceny netto - nie obejmują podatku VAT.

 • 2009-09-10 | Komentarze: 0

  Proces spawania elektronowego

  Trudne czasy skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań i technologii, które umożliwiłyby zaistnienie wśród coraz liczniejszej konkurencji, przy jednoczesnym polepszeniu efektywności produkcji. W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju firmy warto pamiętać o technologii spawania wiązką elektronów (ang. electron beam welding) – metodzie mogącej zapewnić oszczędność materiału i czasu produkcji, równocześnie gwarantującej najwyższą jakość wytworzonych spawów.

 • 2008-11-27 | Komentarze: 0

  Spawanie stali nierdzewnych

  Spawanie to obecnie najbardziej rozwinięta technologia łączenia. Procesy spawalnicze są także najpowszechniej wykorzystywanym sposobem łączenia stali nierdzewnych. Znajomość różnych, powszechnie dostępnych metod pozwala na optymalne dobranie procesu spawania poszczególnych części w zależności od charakteru produkcji.

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  Spawalnictwo

  Autor przedstawia w sposób usystematyzowany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: procesy cieplne, procesy spawania, zgrzewania, lutowania, metalurgię, spawalność materiałów, naprężenia i odkształcenia, zasady projektowania i wytrzymałość połączeń, spawalnicze metody nakładania powłok, cięcie termiczne oraz kontrolę jakości. Na uwagę zasługuje właściwa z dydaktycznego punktu widzenia forma i kolejność przedstawiania procesów i metod spawalniczych. Autor podaje definicję zjawiska lub procesu, wyjaśnia je, charakteryzuje urządzenia, techniki i parametry, wreszcie omawia zakres i dziedziny stosowania.

 • 2007-07-03 | Komentarze: 0

  Technologia odzyskiwania renu

  Technologia odzyskiwania renu opracowana przez specjalistów firmy KGHM Ecoren i Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach zdobyła złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

 • 2006-11-20 | Komentarze: 0

  (Śląskie) - szukają rzadkich rud w Myszkowie

  Polsko-australijski inwestor rozpoczął poszukiwanie złoża wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie pod Częstochową. To pierwszy krok do powstania kopalni tych rzadkich rud.

 • 2006-11-09 | Komentarze: 0

  Na podbój rynku metali rzadkich

  12 procent światowej produkcji renu będzie w przyszłym roku pochodziło z KGHM METALE DSI.

 • 2006-11-03 | Komentarze: 0

  Europejskie Centrum Spawalnictwa

  KCK "Budowlanka" Sp. z o.o. w Kielcach tel. (041) 346 34 91 tel./fax. (041) 346 16 00

Strona 1 z 1
 1