Wyniki wyszukiwania dla frazy: studenci

Liczba znalezionych wiadomości: 31

 • 2007-09-20 | Komentarze: 0

  Hutnik

  Miesięcznik Hutnik jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo powstało w roku 1929. Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

 • 2007-09-20 | Komentarze: 0

  Rudy i Metale Nieżelazne

  Miesięcznik Rudy i Metale Nieżelazne jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo powstało w roku 1956. Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

 • 2007-05-10 | Komentarze: 0

  Diament - Otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem

  Książka zawiera współczesną wiedzę teoretyczną i technologiczną na temat syntezy diamentu i metod otrzymywania różnego rodzaju narzędzi diamentowych oraz ich zastosowania w procesach obróbki skrawaniem.

 • 2006-11-21 | Komentarze: 0

  THERMPROCESS 2007

  12-16 VI 2007, Düsseldorf / Niemcy

 • 2006-11-21 | Komentarze: 0

  Międzynarodowe Targi Wyrobów Odlewniczych - NEWCAST 2007

  12-16 VI 2007, Düsseldorf / Niemcy

 • 2006-11-21 | Komentarze: 2

  Międzynarodowe Targi Metalurgii - METEC 2007

  12-16 VI 2007, Düsseldorf / Niemcy

 • 2006-11-21 | Komentarze: 0

  Międzynarodowe Targi Technologii Odlewnictwa - GIFA 2007

  12-16 VI 2007 Düsseldorf / Niemcy

 • 2006-10-19 | Komentarze: 0

  Centra obróbcze na bydgoskim seminarium poświęconym fachowcom w zakresie obróbki CNC

  Prawie 200 osób w ciągu dwóch dni przewinęło się przez salę wykładową i halę, w której ustawiono maszyny Hurco i Optimum na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy.

 • 2006-09-15 | Komentarze: 0

  Druty ze stali i stopów specjalnych. Wytwarzanie, przetwarzanie i zastosowanie

  Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o procesach ciągnienia drutów ze stali stopowych. Zawiera podstawy teoretyczne procesów ciągnienia drutów, opis konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod ciągnienia, szczegółowy opis maszyn ciągarskich, osprzętu technologicznego i narzędzi ciągarskich oraz informacje na temat doboru smarów technologicznych i podkładów podsmarowych. Podano w niej charakterystyki stali i stopów specjalnych oraz omówiono technologie wytwarzania drutów z tych materiałów. Bardzo obszernie przedstawiono zagadnienia przetwórstwa drutów. Na zakończenie omówiono ciągnienie drutów bardzo cienkich i supercienkich.

 • 2006-09-13 | Komentarze: 0

  Narzędzia skrawające

  Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach skrawających. Omówiono w niej: materiały narzędziowe oraz powłoki stosowane na ostrza narzędzi skrawających, geometrię ostrza, przyczyny, rodzaje i skutki zużywania się narzędzi oraz ich regenerację, a także właściwości skrawne narzędzi. Przedstawiono elementy składowe narzędzi skrawających, rozwiązania konstrukcyjne narzędzi różnych typów i odmian oraz mocowanie narzędzi w oprawkach i na obrabiarkach. Omówiono również systemy narzędzi modułowych, narzędzia mechatroniczne i narzędzia do skrawania z dużymi prędkościami. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania konstrukcyjne narzędzi.

Strona 3 z 4
« poprzednia     1  2  3  4   następna »