Wyniki wyszukiwania dla frazy: właściwości fizyczne

Liczba znalezionych wiadomości: 7

 • 2009-06-05 | Komentarze: 0

  Wytrzymałość materiałów. Tom I

  W dwóch tomach podręcznika zawarto wykłady wytrzymałości materiałów w zakresie zwyczajowo przyjmowanym na uczelniach technicznych. Zachowano przy tym układ uznawany za właściwy z metodycznego punktu widzenia.

 • 2008-02-20 | Komentarze: 0

  Inżynieria materiałowa to dyscyplina przyszłości

  Inżynieria materiałowa to dyscyplina przyszłości. Ta interdyscyplinarna dziedzina badań naukowo-technicznych, zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne. Specjalność inżyniera materiałowego, przygotowanego do pracy na równi z europejskimi specjalistami, będą mogli zdobyć studenci Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (UŚ).

 • 2008-01-24 | Komentarze: 1

  Leksykon materiałoznawstwa: CD-R

  Kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.

 • 2007-11-21 | Komentarze: 0

  Spawalnictwo

  Autor przedstawia w sposób usystematyzowany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: procesy cieplne, procesy spawania, zgrzewania, lutowania, metalurgię, spawalność materiałów, naprężenia i odkształcenia, zasady projektowania i wytrzymałość połączeń, spawalnicze metody nakładania powłok, cięcie termiczne oraz kontrolę jakości. Na uwagę zasługuje właściwa z dydaktycznego punktu widzenia forma i kolejność przedstawiania procesów i metod spawalniczych. Autor podaje definicję zjawiska lub procesu, wyjaśnia je, charakteryzuje urządzenia, techniki i parametry, wreszcie omawia zakres i dziedziny stosowania.

 • 2007-10-18 | Komentarze: 0

  Przegląd Odlewnictwa

  Miesięcznik PRZEGLĄD ODLEWNICTWA jest czasopismem naukowo-technicznym zajmującym się problematyką odlewniczą. Wydawany jest od 1937 roku i ma zasięg międzynarodowy. Nakład tego czasopisma wynosi od 500-1000 egz., rozchodzących się do krajowych odlewni, przedsiębiorstw stosujących odlewy do swojej produkcji, a także wśród inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie. Jest wysyłany również poza granice Polski.

 • 2006-11-29 | Komentarze: 0

  Leksykon materiałoznawstwa: książka + CD-R

  Kompendium wiedzy o materiałach inżynierskich wraz z wykazami aktualnych norm i ich światowych odpowiedników. Całościowe opracowanie materiałów inżynierskich: metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.

 • 2006-06-08 | Komentarze: 1

  Twarde powłoki ochronne ostrza narzędzi skrawających

  Nowe trendy w zakresie obróbki skrawaniem stawiają najwyższe wymagania w stosunku do narzędzi skrawających i materiałów na ich ostrza.

Strona 1 z 1
 1